Öz “Çiftçilerimize Mazotu ÖTV’siz Verelim”

28.11.2016

Öz “Çiftçilerimize Mazotu ÖTV’siz Verelim”

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, Tarım Bakanlığı Müsteşarı, Ak Parti eski Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş ile karşılaşınca yerinden kalkarak yanına gitti ve “Bütçe Çalışmalarının hayırlı olması” dileğinde bulundu.

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine katılarak Türkiye ve Çanakkale tarım ekonomisinde yaşanan sorunları Plan Bütçe Komisyonu’na taşıdı. Komisyonda konuşma yapan Bülent Öz; “Tarım ekonomisi çökerse toplumsal doku çözülür. Gelin çiftçilerimize Mazotu ÖTV’siz Verelim” önerisinde bulundu ama komisyon çiftçilere mazot desteği yapıldığı gerekçesiyle öneriyi gündeme almadı.

Öz’den “Çiftçilerimize Mazotu ÖTV'siz Verelim” Önerisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmelerine katılan Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Tarım Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü komisyon oturumunda söz alarak ülke tarımına ilişkin olarak gözlemlediği sıkıntıları ve önerilerini Tarım Bakanı ve Bakanlık yetkililerine aktardı. Ekonomik olarak sulanabilir arazilerimizin büyüklüğüne vurgu yaparak başladığı konuşmasında, Türkiye, bugün yaklaşık 126 ülkeden 133 değişik meyve ve sebze türünü ithal eden bir ülke konumuna gelmiştir. İthalat meyve ve sebze ile sınırlı kalmamış samandan hububata her tür tarım ürünü ithal edilir hâle gelmiştir. Tarım alanlarını ekonomik olarak kıymetlendiremeyen ülkemiz, en nihayetinde yabancı ülke çiftçileri açısından tarım ürünleri ihraç edilen kârlı bir pazara dönüştürülmüştür. İvedilikle, ülkemizde yetiştirilen meyve ve sebzelerin ithalatına son verilmeli ve yabancı ülke üreticileri yerine milletin efendisi olan Türk köylüsü, Türk çiftçisi desteklenmelidir” dedi.

 

ÜRETİCİ DEĞİL TOPRAK SAHİPLERİ DESTEKLENİYOR

 

Öz, hükümetin uyguladığı tarımsal destekleme modelinin yanlışlığına vurgu yaptığı konuşmasında, “Uygulanan destekleme politikalarıyla ürün bazlı desteklemelerin terk edilme eğilimine girilmesi ve üretimden yalıtılmış bir destekleme sistemi oluşturulması ülkemiz tarımının temel açmazlarının başında gelmektedir. Mülkiyet ilişkilerini esas alan bu sistem, ürünü ve üreticiyi değil toprak sahiplerini desteklemeyi esas almıştır” dedi.

 

ÜRETİM KÜLTÜRÜ YERİNE MUHTAÇ ÇİFTÇİ KÜLTÜRÜ YERLEŞTİ

 

Milletvekili Bülent Öz konuşmasına devamla; “Tarımsal desteklemenin uygulama araçlarından olan TMO, TEKEL, ÇAYKUR, Fiskobirlik, şeker fabrikaları gibi kurumlar iktidarınız eliyle işlevsizleştirilmiş veya yanlış kişilerce idare edilmeye başlanmış ve ülkemiz tarımı planlı bir uygulamayla üretemez hâle gelmiştir dedi. Bu politikalarla ülkemiz, tarımda ithalatçı bir ülke olma yolunda hızla mesafe kat ederken, üreticiler DGD’ye muhtaç hâle getirilmiş bunun sonucunda, ülkemizde üretim kültürü yerine muhtaç çiftçi kültürü yerleştirilmiştir” dedi.

b_oz_mehmet_danis

TÜRK ÇİFTÇİSİNE BORÇLUSUNUZ

 

5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 21’nci maddesine atıf yapan Milletvekili Öz, “Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde 1’inden az olamaz” hükmü bulunmaktadır dedi. Bu açık hükme rağmen ülkemizde gerçekleşmeler, Kanun’un öngördüğünün yarısı oranlarında seyretmektedir. Bu Kanun 2006 yılında yasalaşmış ve o günden bu yana da siyasal iktidar değişmemiştir. AKP hükümetlerinin kendi dönemlerinde çıkarılan kanun hükmüne dahi uymayarak Türk çiftçisine reva gördükleri destekleme miktarı düşündürücüdür diyen Öz, Türk çiftçisine borçlusunuz Sayın Bakan. Hiç olmazsa kanunun öngördüğü eşik sınırda bir desteklemeyi bu ülke çiftçisine borçlusunuz” dedi.

 

TARIMSAL DESTEKLERİN GAYRİSAFİ MİLLÎ HÂSILA İÇİNDEKİ PAYI ARTIRILMALIDIR

 

DGD’nin destekleme sistemi içindeki payının ivedilikle aşağı çekilmesi ve bu yapılırken ürün desteklerinin artırılması yolu izlenmelidir diyen Çanakkale Milletvekili Öz, “Tarımsal desteklerin gayrisafi millî hasıla içindeki payı artırılmalıdır. En azından kanunun öngördüğü rakama çıkarılmalıdır. AB ülkelerinde tarımın ulusal gelire katkısının yüzde 50 ya da yüzde 70 oranında tarıma destekleme yapılırken, Türkiye’de bu oran yüzde 7’ler seviyesindedir. Nüfusumuzun hızla artmasına rağmen tarımsal üretimin buna bağlı olarak artırılmaması ciddi bir problem olarak ortadadır. Bu tablonun sonucunda gerek tarım gerekse işlenmiş tarım ürünlerinde ithalat eğilimimiz artmaya başlamış, işlenmiş tarım ürünlerinde denge AB ülkeleri lehine gelişmiştir” dedi.

 

AKP, IMF VE DÜNYA BANKASI POLİTİKALARININ SADIK BİR UYGULAYICISIDIR

 

Öz, “AKP bundan on dört yıl önce, IMF politikaları ve uygulanan tarım politikalarını değiştirme vaadiyle seçimlere girmiş ve seçimler sonrası 2002’den günümüze IMF ve Dünya Bankası politikalarının sadık bir uygulayıcısı olmaktan kurtulamamıştır dedi.  2002 yılından günümüze tarımsal üretim girdilerinde fiyatlar hızla yükselme eğilimine girmiştir diyen Öz, ülkemiz çiftçisi rekabet ettiği ülke çiftçileri karşısında yeterince desteklenmediği için gittikçe üretimden uzaklaşmaya başlamıştır” dedi.

 

TARIM EKONOMİSİ ÇÖKERSE TOPLUMSAL DOKU ÇÖZÜLÜR

 

Bülent Öz, tarımın Türkiye için önemine değinerek tarım sektörünün kalkındırılması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi; “Ülkemizde son yıllarda belirginleşen tarımsal ürün ithalatı tarım ekonomisinin çöküşüne işaret etmektedir. Sayın Bakan, çiftçilerimiz üretimden vazgeçerlerse toplumsal dokunun çözülmesi hızlanır. Ekilebilir tarım arazileri boş kalır ve çiftçi, tarlasını, bahçesini yabancılarsa ülke olarak bunun altında kalırız.  CHP olarak yüksek sesle dile getirdiğimiz yem ve gübredeki KDV oranları konusundaki önerilerimizi 2016 başında gerçekleştirdiniz, KDV’yi o anlamda kaldırdınız ama iki gün sonra yine zam geldi, ayrı konu” dedi.

 

ÇİFTÇİLERİMİZE MAZOTU DA ÖTV’SİZ VERELİM

 

Komisyon üyelerine hitaben yaptığı konuşmada “Gelin, çiftçilerimize mazotu da ÖTV’siz verelim” önerisinde bulunan Bülent Öz, “Tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerjisi destekleme uygulaması kapsamında bir tebliğ yayınladınız, bu kapsamda çiftçilerimize kaç TL destekleme ödemesi yapılmıştır?” sorusunu yöneltti. Bülent Öz konuşmasının devamında; “Özelleştirmeler sonrası elektrikte üretim ve dağıtım maliyetleri artmıştır. Elektrik ücretlerinin yaklaşık yarısını KDV, fon, kayıp-kaçak ve TRT payı gibi ödentiler oluşturmaktadır. Tarımsal sulamada kullanılan elektrikte bu bedellerin alınmaması sağlanamaz mı? “Mazota gerekli desteği verdik” diyorsunuz, yılda 550 milyon gibi bir destekleme ama maalesef, 9 milyar 200 milyon gibi vergiler yoluyla bu desteklemeleri katbekat çiftçiden geri aldınız.  Bir de Bakan Yardımcımıza, hemşerimize bu konuyu özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.

 

Milletvekili Bülent Öz, “Çanakkale’de özellikle domates, kapya biberi, çeltik, elma, şeftali, zeytin, buğday, ayçiçeği gibi tarımsal ürünlerde ve süt üretiminde önemli üretici illerden biridir. Üreticilerimizin üretimden pazarlamaya kadar maalesef sorunları vardır Çanakkale’de de. Bir de, özellikle domates güvesiyle mücadelede çiftçi yalnız bırakılmıştır. Bu konuda devletin desteğine ihtiyaç vardır” diyerek bakanın dikkatini üreticilerin sorunlarına çekti.

 

Görüşmelerin ardından geçilen sorular faslında ise Çanakkale Milletvekili Öz şu soruları yöneltti:

 

-Domates güvesi üreticimizin verim kaybına neden olmaktadır. Üretici bu zararıyla etkili mücadele edememektedir. Bu konuda Bakanlığınızın bir çalışması var mı?

-Çanakkale, Türkiye’de salçalık biber üretiminde 1’inci, File çuvalla ihracata yeniden izin verilecek mi? 7 Haziran sonrası CHP’nin seçim bildirisinde söylediği gibi, mazotu çiftçiye ÖTV’siz vermek için bir çalışma olacak mı?

-Bu yıl çeltik üreticileri Çanakkale Biga’da özellikle piyasada oluşan fiyat nedeniyle mağdur olmuşlardır. TMO piyasaya üreticiler lehine müdahale etmekte neden geç kalmıştır? Gıda mühendisi, veteriner hekim ve ziraat mühendisi istihdamı gerekmez mi?

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz