Kepez’de “Milyonlarca Liralık” Rant İddiası haberine TMO’dan TEKZİP

25.08.2016

Kepez’de  “Milyonlarca Liralık” Rant İddiası haberine TMO’dan TEKZİP

08 AĞUSTOS 2016 tarihinde yayımladığımız”Kepez’de “Milyonlarca Liralık” Rant İddiası haberine TMO’dan TEKZİP ” geldi.

Haberimizde “Kepez Beldesi sınırları içerisinde bulunan TMO’nin 37 Bin metrekarelik arazisinin kimseye haber vermeksizin Ankara’da satışa çıkarıldığını ve değerini çok altında birilerine peşkeş çekilmek istediğini söyleyen Belediye Başkanları Ülgür Gökhan ve Dr.Ömer Faruk Mutan buna izin vermeyeceklerini açıkladılar.” denilmişti.

Sayın Yetkili,
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Gazetenizde/İnternet sitenizde yer alan haberlere ilişkin hazırlanan Tekzip metni ektedir.
Gereğini arz/rica ederiz.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
0312 416 30 38

Gazetenizde “Çanakkale Kepez Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait arsa satışı” konusunda Kuruluşumuzu töhmet altında bırakan, asılsız bilgiler içeren, kamu itibarını zedelemeye yönelik haberler yayımlanmıştır. Haberler hakkında gerekli hukuki haklarımız saklı kalmak koşuluyla tekzip etme zorunluğu doğmuştur.

Kuruluşumuz bir KİT olarak faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda yerine getirir. Bu ilke doğrultusunda atıl durumda olan varlıklarımızın satılarak ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Çanakkale Kepez iş yeri sahamızın da atıl durumda olması nedeniyle değerlendirmesi için 2008 yılından itibaren muhtelif girişimlerde bulunulmuş ancak sonuç alınamamıştır. Atıl durumda olan gayrimenkulümüz için bugüne kadar Kuruluşumuza herhangi bir belediye tarafından bir başvuru ve öneri olmamıştır.

Ayrıca bilindiği üzere bölgelerin imar planlaması ile ilgili Kuruluşumuzun herhangi bir yetki ve tasarrufu bulunmamaktadır.

Bahse konu gayrimenkul için Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlıktan gerekli izin alınmış; satış ihalesi ile ilgili olarak da 22 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete’de ve aynı tarihte Türkiye genelinde yayım yapan Hürriyet, Sabah ve Haber Türk gazetelerinde ayrı ayrı satış ilanı verilmiştir.

Kârlılık ve verimlilik ilkesi doğrultusunda atıl duruma düşen varlıklarımız, düzenli olarak ilanen ihale suretiyle satışa sunularak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; Kepez iş yerimizin de içerisinde bulunduğu 21 adet atıl taşınmazın ilanen ihale suretiyle satışı için çok önceden her türlü izin alınmış, satış ihalesi Resmî Gazete ve ulusal gazetelerde ihaleden yaklaşık 20 gün önce ilan edilmiştir. Herkese açık, şeffaf, mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen ihaleye ilişkin bazı gazetelerde yer alan peşkeş iddialarının dayanaksız olduğu çok açık olup nasıl bir peşkeş çekildiği de anlaşılamamıştır. Gazetelerde yer alan haberler asılsız olup gerçekleri yansıtmamaktadır.

 Aksine bu haber ve açıklamaların rekabeti engelleyici, isteklileri kuşkuya sevk ederek teklif vermekten caydırıcı nitelik taşıması sebebi ile Kamu İhale Mevzuatı açısından suç teşkil edebileceği göz ardı edilmemelidir.

İhalenin usul ve esaslarında mevzuata aykırı bir husus bulunmamakta olup İhale Komisyonumuz tarafından da ihalenin iptaline ilişkin henüz bir karar alınmamıştır. İhale öncesinde kendi imar ve yetki alanında olmayan bir konuda belediye yöneticilerinin açıklamalar yapması; yetkisizlik yanında ihalede rekabeti engelleyecek, isteklileri teklif vermekten caydırabilecek niteliktedir. Bu konudaki hukuki haklarımız saklıdır.

Hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan bu tür iddia ve haberler, kurumsal itibarımıza zarar vererek mevzuat çerçevesinde işlem yapan Kurumumuz yöneticilerini zan altında bırakmaktadır.

Açıklamalarımız doğrultusunda yazınızda yer alan iddialar ile ilgili olarak gerekli cevap ve düzeltme yapılması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

İşbu tekzip metninin 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14’üncü maddesine istinaden haberin çıktığı sayfa ve sütunda yayımlanmasını rica ederiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

        TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

 

İlgili Terimler : ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz