“Çeltik üreticisinin sorunları araştırılsın”…

18.10.2016

“Çeltik üreticisinin sorunları araştırılsın”…

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, “Çeltik üretimi alanında yaşanan sorunlar ve TMO’nun piyasaya müdahale etmemesiyle üreticinin mağdur edilmesi” konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi.

Öz, “2015 yılı ürün maliyeti 1,75 kuruş iken bu yıl piyasada 1,35 liraya alıcı bulmaktadır. Bu da üreticinin perişan olması demektir. Verilen destekler üretim maliyetleri dikkate alınarak belirlenmeli, sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması için prim ödemelerinde sertifikalı tohumluk kullananlara yapılan destekler artırılmalıdır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, çeltik üreticilerinin yaşadıkları sorunları bir araştırma önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. Çiftçilerin ekimden hasada ve pazarlamaya kadar olan süreçlerdeki sorunlarını irdeleyerek, yaşanan sorunların çözümü noktasında iktidar partisinde ve parlamentoda farkındalık yaratmak ve konunun bütün yönleri ile TBMM’de araştırılarak incelenmesini ve çözüm önerilerinin ortaya konmasını talep etti.

Öz, TBMM Başkanlığına verdiği araştırma önergesinde, “Ülkemizde uygulanan tarım politikaları ve destekleme modelinin de etkisiyle çiftçilerimiz tarımsal üretimin başından hasadına ve pazarlamasına kadar olan süreçlerde güçlüklerle karşılaşmakta ve ekonomik olarak zorluklar yaşamaktadırlar. Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle pirinç, insan beslenmesinde tahıllar içinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür. Aynı zamanda dünyadaki insanların yarıdan fazlasının da ana besin kaynağıdır. Besin değeri ve kalori bakımından, pirinç buğdaydan üstündür. Ülkemizde 2000 – 2013 yılları arasında pirinçteki verim artışının yüzde 35`ler dolayında olduğu görülmektedir. 2000 yılında dekara 603 kg olan çeltik verimliliği, 2013 yılında dekara 814 kg`a kadar ulaşmıştır. Verimlilikteki bu artışta 2000 yıllında geliştirilen ‘Osmancık – 97’ çeşidinin devreye girmesinin önemli bir etkisi vardır.

Türkiye`nin 1980`lerde pirinç üretimi 100 bin ton, kişi başına tüketimi ise 3,2 kg dolaylarında iken; 2012 yılında üretim 528 bin tona, kişi başına tüketim ise 8-9 kg`a kadar çıkmıştır. TÜİK verilerine göre; 2013 yılında 111 bin ha alanda çeltik ekimi yapılan ülkemizde, 900 bin ton (pirinç karşılığı 540 bin ton) çeltik üretimi gerçekleştirilebilmiştir.  Çeltik Türkiye`nin hemen hemen bütün bölgelerinde yetiştirilebilmektedir. Ekim alanı ve üretim kapasitesiyle, Marmara ve Karadeniz Bölgelerimiz en üst sıradadır. Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerimizde gerçekleştirilen üretim ülkemiz toplam üretiminin %82’sini karşılamaktadır.  Çanakkale’de de başta Biga olmak üzere, 11.348 ha alanda ekim yapılmakta; yaklaşık 90.295 ton çeltik üretimi ile ülke üretiminin %10’u ilimizde gerçekleşmektedir.  Pirinç üretimimiz iç tüketime yetmemekte ve ülkemiz gittikçe artan oranlarda pirinç ithal etmektedir.

Ülkemiz son 15 yıllık periyotta çeltik verimi ve üretiminde önemli artışlar sağlamış olsa da henüz kendi iç tüketimini karşılayabilecek rakamsal büyüklüklere erişememiştir.  2012/13 dönemi pirinçte yeterlilik oranı %86,9 seviyelerinde gerçekleşmiştir.  Çeltik ve pirinç beslenmedeki yeri ve sahip olduğumuz üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda stratejik bir üründür ve ülkemizde üretim maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle üreticinin ve çeltik üretiminin korunması ülkemiz tarım ekonomisi açısından bir zorunluluktur. Hatalı ithalat politikaları nedeniyle çiftçi ürününü satamamakta, İthal pirinçlerle fiyat, standardizasyon ve pazarlama stratejileri nedeniyle rekabette zorlanmakta piyasa fiyatları üreticinin maliyetlerinin dahi altında kalmaktadır.  Ülkemiz potansiyel üretim alanları göz önüne alındığında, ithalatçı olmak pozisyonundan önce kendine yeter, ardından ihracatçı ülke olma pozisyonuna geçmek mümkündür.

Bunun yapılabilmesi için sulanabilir yeni alanlar açılmalı, sulama ücretleri düşürülmeli ve çeltik üreticisi doğru destekleme araçlarıyla desteklenmelidir. Rekabeti oluşturan koşullar sağlanıncaya kadar, çeltik üreticisi ithal edilen düşük fiyatlı ürünlere karşı korunmalıdır. TMO üretici fiyatlarının gerilediği durumlarda piyasaya zamanında müdahale etmeli, üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde doğru zamanlı olarak piyasada fiyat açıklayarak ve alım yaparak müdahale etmelidir. 2015 yılı ürün maliyeti 1,75 kuruş iken bu yıl piyasada 1,35 liraya alıcı bulmaktadır. Bu da üreticinin perişan olması demektir. Verilen destekler üretim maliyetleri dikkate alınarak belirlenmeli, sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması için prim ödemelerinde sertifikalı tohumluk kullananlara yapılan destekler artırılmalıdır.

Çeltik hasat döneminde ithalat yapılmasının kesinlikle önüne geçilmelidir ki ülkemiz üreticisinin nihai ürünü piyasada maliyet fiyatlarının üstünde alıcı bulsun. Üretimde kullanılan gübre, mazot, tarımsal sulamada kullanılan elektrik gibi girdilerde KDV`ler kaldırılarak bu girdilerin birim fiyatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır.

Çeltik üretimi alanında yaşanan sorunlar ve TMO’nun piyasaya üreticilerimiz lehine müdahale etmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98 ve T.B.M.M. İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca ‘Meclis Araştırması’ açılmasını saygılarımızla arz ederiz” dedi.

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz