Çanakkale Milletvekili ÖZ’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

10.01.2017

Çanakkale Milletvekili ÖZ’ün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Basını Özgür Olmayan Bir Memleket Özgür Olamaz

Ülkemizde ulusal ve yerel medya; çalışanları ve meslek örgütleriyle, hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle sosyal meydanında etkin bir şekilde hayatımıza girmesi ile gazeteciler patronaj baskısından kısmen de olsa kurtulabilmişlerdir. Basın emekçileri; yaşadıkları, maddi manevi sıkıntılara, iktidarların OHAL uygulamaları ile artan tüm baskı ve sindirme girişimlerine karşın, sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çalışmaktadırlar. Gazetecilerin demokrasi kültürünün yerleşmesine ve özgürlüklerin gelişmesine sağladıkları katkı yadırganamaz.

Ülkemizde yaşanan yüzyılın rüşvet ve yolsuzluk çarkının ifşa olmasında ve halkımızın nasıl soyulduğunu öğrenmesinde de basının büyük bölümünün karatma girişimlerine rağmen, özgürce haber yapan basın emekçilerinin hakkını teslim etmek gerekir.

Türkiye Hukukun ayaklar altına alındığı bir süreçten geçiyor. Ve siz gazetecilere tarihsel bir görev düşüyor. Bu görevi onurlu bir şekilde yerine getiren bütün basın emekçilerini bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Basının özgürce bilgi alma, objektif bir şekilde topluma bilgi sunma, toplumu bilgilendirme ve geniş toplum kesimlerinin sesi olma işlevini yerine getirmesi, demokrasinin yeşerebilmesi için yaşamsal önem taşımaktadır.

Ülkemiz rejim değişikliğine vesile olacak bir Anayasa değişikliği sürecinden geçerken basın yayın organlarının bu denli kör ve sağır olmasının ana nedeni ülkede süren OHAL hukuksuzluğu ve yaratılan korku imparatorluğundan başka bir şey değildir. Korku imparatorluğunun geldiği noktanın kavranması açısından şu rakamlar oldukça anlamlıdır.

2002-2015 yılları arasında 184 gazeteci tutuklanmıştır. 2016 yılında ülkemizde tutuklu gazeteci sayısı 148 olmuştur. 2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye 151. Sırada, 2016 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde ise Türkiye Özgür Olamayan Ülke seviyesinde tanımlanmıştır. Ülkemizde gazetecilere yönelik olarak sürdürülen baskı ve sindirme girişimleri yazılı ve görsel meydanını ötesine geçerek dijital medyayı da kapsar hale gelmiştir. 112.024 internet sitesi 2002-2016 yılları arasında kapatılmıştır.  2016 İnternet Özgürlüğü Endeksinde de Türkiye Özgür Olamayan Ülke seviyesinde yer almaktadır. Bu yaklaşım devam ederse ülkemiz Kuzey Kore ile aynı seviyede anılmaya başlayacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını engelleyecek her türlü anti demokratik uygulamanın her zaman ve zeminde karşında durmaya devam edecektir.

Sendikal örgütlenmeden yoksun bırakılmış, yıpranma tazminatları ellerinden alınmış, ekonomik krizler bahane edilerek,  ya yandaşlık, ya iş ikilemiyle karşı karşıya bırakılmış ve 212 sayılı yasa yerine, iş yasasına göre çalıştırılarak özlük hakları ellerinden alınmış basın emekçileri, kaybettikleri haklarını tekrar elde etmelidirler. Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu haklı mücadelenin yanında olmaya devam edeceğiz.

10 Ocak’ların çalışan gazeteciler günü değil, Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlandığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Tüm basın emekçilerinin Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren, katledilen tüm basın şehitlerimizi saygıyla anıyor, yıllardır yargılaması devam eden cezaevlerindeki tüm basın mensuplarını gönülden selamlıyorum. Saygılarımla.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz