Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’e Milli Eğitim Bakanlığından Cevap

25.05.2017

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz’e Milli Eğitim Bakanlığından Cevap

CHP’li ÖZ, Çanakkale İl Merkezi ve Gökçeada İlçesindeki bazı okulların fiziki durumları ve öğrencilerin eğitim görme kapasiteleri hakkında kamuoyunun ve hemşehrilerinin bilgilendirilmesi için Mili Eğitim Bakanlığına Yazılı Soru Önergesi vermişti.

 

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent ÖZ’ ün 5 Çanakkale’de okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretime ilişkin derslik sayılarına ve bazı okullardaki öğrenci mevcutlarına ve hala kalıcı binaları yapılmayan Gökçeada’daki okullara ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’a verdiği5 Aralık 2017 tarihli,7/9749 sayılı yazılı soru önergesine Bakanlık tarafından yanıt verilmiştir.

 

 

Çanakkale Milletvekili Bülent ÖZ ’ün soruları ve Bakanlığın yanıtları aşağıda sırasıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 

  1. Soru:

Mevcut imam Hatip Ortaokulu ve mevcut imam Hatip Anadolu Lisesi öğrenci sayıları Çanakkale’deki sınıf ortalamalarının çok altında olmalarına rağmen, FETÖ terör örgütüyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Çanakkale Gökkuşağı Kolejini 2016 – 2017 Eğitim Öğretim döneminde neden imam Hatip Lisesine dönüştürdünüz? Kolejin bulunduğu yerde velilerin veya öğrencilerin İHL açılması yönünde bir talebi olduğu için mi bu kolej İHL’ye dönüştürüldü? Fiziki koşulları yetersiz olan Atatürk İlkokulu ya da inşaatı devam eden ve Barbaros Hayrettin Paşa İlkokuluyla ikili öğretim yapan Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu neden o binaya taşınmamıştır?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinin 667 sayılı KHK ile açıldığı, Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak belirlenmesinde velilerin talebinin etkili olduğu, okul binasının sadece Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kullanılmadığı, Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu tarafından da kullanıldığı, Atatürk Ortaokulu binası yeni yapıldığından Kasım ayında kendi binalarına taşındığı, Atatürk İlkokulu binasının da depreme dayanıklılık konusunda tadilat işlemlerinin bitmek üzere olduğu ve ikinci döneme yetiştirilmesinin planlandığı,

 

Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulunun ve Barbaros İlkokulu ile aynı binayı kullanmakta olduğu, Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulu binasının da depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp yeniden yapıldığı ve ikinci döneme yetiştirilmesinin planlandığı,

 

Kısaca adı geçen binaya taşınması istenen okulların tamamının kendi binasının mevcut olduğu, Atatürk Ortaokulunun binası tamamlanıp taşınma işleminin gerçekleştiği, diğerlerinin de tamamlanmak üzere olduğudur.

 

  1. Soru:

 

İmam Hatip Lisesine dönüştürdüğünüz Gökkuşağı kolejinde toplam kaç derslik vardır? Bu okulda şuan toplam kaç IHL öğrencisi eğitim öğretim görmektedir?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

Kapatılan Gökkuşağı kolejinde 23 derslik bulunduğu, okulda Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesinin lise bölümünde 45, ortaokul bölümünde 52, anaokulu bölümünde 65 olmak üzere toplam 162 öğrencinin eğitim gördüğü, okul yeni açıldığından bu sayının yalnızca 5 inci ve 9 uncu sınıf öğrenci sayısı olduğu, her yıl öğrenci sayısının bu yılki mevcut kadar artmasının beklendiğidir.

  1. Soru:

 

IHL’ye dönüştürdüğünüz söz konusu okulda şuanda geçici olarak eğitim öğretimini sürdüren kaç ilkokul öğrencisi ·vardır? Ve bu öğrenciler kaç dersliği kullanmaktadır? Okulun üç katında 11O IHL öğrencisi ve iki katında da 750 ilkokul öğrencisinin eğitim öğretim gördüğü iddiası doğru mudur? ilkokul öğrencilerinin bu okulda bulundukları bölümlerde laboratuar ve kütüphane mevcut mudur?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

Okul binasında eğitim gören Atatürk Ortaokulunun 699 öğrencisinin olduğu, okuldaki ortak kullanım alanlarından yemekhane ve konferans salonu mevcudu fazla olduğu için büyük oranda Atatürk Ortaokulu tarafından kullanıldığı, dersliklerin 17′ si Atatürk İlkokulu tarafından 6’sı Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kullanıldığı, basında çıkan iddiaların doğru olmadığı, Atatürk ilkokulunun eğitim gördüğü katlarda kütüphane ve laboratuvarın mevcut olduğudur.

  1. Soru:

 

Eğitimde 4+4+4 sistemine geçişteki temel gerekçelerden biri de “Yedi yaşındaki çocuk ile on dört yaşındaki çocuğun aynı binada eğitim görmesi pedagojik açıdan sakıncalıdır” şeklinde ifade edilmişti. 750 ilkokul öğrencisinin ergen 11O imam-hatip öğrencisiyle aynı binada eğitim görmesinin pedagojik açıdan bir sakıncası var mıdır?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

Aynı binayı kullanan iki okulun öğrencilerinin farklı yaş gruplarından olması nedeniyle bir arada bulunmadıkları, ortak kullanım alanlarının okullar tarafından bölündüğü, merdivenler dahil olmak üzere ayrı ayrı kullanıldığı, her iki okulun öğrenci girişlerinin de farklı olduğudur.

  1. Soru:

 

Çanakkale’de toplam kaç çocuk okul öncesi eğitimi almaktadır? Kaç okul öncesi öğretmeni görev yapmaktadır? İlköğretim ve Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde ayrı ayrı toplam kaç öğrenci ve öğretmen görev yapmaktadır? Çanakkale merkezdeki okulların sınıf mevcutları kaçtır?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

İl’ de mevcut durumda mesleki ve teknik eğitim kurumlarında bulunan öğretmen sayısının 968, öğrenci sayısının ise 7.832 olduğu, bunun haricinde kalan ortaöğretim kurumlarında 918 öğretmen ve 10.559 öğrencinin bulunduğu. Okulöncesinde bulunan öğrenci sayısının 2.996, öğretmen sayısını 162, ilkokul düzeyindeki öğrenci sayısının 20.542, ortaokul düzeyindeki öğrenci sayısının 20.535, ilkokul ve ortaokullardaki öğretmen sayısının ise 2.909 olduğudur.

  1. Soru:

 

2011 yılında eğitim öğretime açtığınız Cevatpaşa Ortaokulu’nda 1500 civarında öğrenci bulunmasına rağmen neden bu proje yapılırken kapalı spor salonuna yer verilmemiştir? Bu okula kapalı spor salonu yapmayı planlıyor musunuz? Olimpik spor dallarında ülke olarak başarısız olunmasının bir nedeni de Bakanlığın planladığı okul binalarında spor salonlarına yer verilmemesi olabilir mi?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

Esenler bölgesinde şehir imar planında temel eğitim alanı olarak bulunan okul arsası üzerine 2009 yılında anaokulu yapıldığı, arsanın diğer bölümüne ise 32 derslikli ortaokul binasının yapıldığı,

Okul arsasına bitişik durumda bulunan ve mülkiyeti Çanakkale Belediyesine ait olan arsa, üzerine kapalı spor salonu yapılması için Çanakkale Belediyesi Meclis Kararı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 2 yıllığına tahsis edildiği, spor salonunu Cevatpaşa Ortaokulu öğrencilerinin kullanımı konusunda sözlü mutabakata varıldığıdır.

 

  1. Soru:

 

Gökçeada’da çocuklarımız, yaklaşık üç yıldır Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Anadolu Lisesi’nde prefabriklerde, Meslek Lisesinde ise eski halk eğitim binasında fiziki ve teknik yetersizlikler içerisinde eğitim öğretim görmektedirler. Okulların yapımı için ne zaman ihaleye çıkılacaktır? Bu okullarda eğitim öğretim gören çocuklarımız hangi tarihte kalıcı okul binalarına kavuşacaklar? Bir üç sene daha bekleyecek miyiz? Çalışmalarınız ne aşamadadır? Gökçeada’daki okulların yeni hizmet binalarının inşaatı ne zaman başlayacak?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

Gökçeada merkezde bulunan Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi, Gökçeada Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi pansiyon binaları eski ve kullanıma elverişsiz olduğundan deprem tahkikleri yaptırıldıktan sonra çıkan sonuç itibariyle depreme dayanıksız olduğuna karar verilip 2014 yılında yıktırıldığı,

24 Derslikli Anadolu Lisesi, 200 kişilik öğrenci pansiyonu, spor salonu, 16 derslikli mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve bir atölye binasından oluşan kampüs projesi inşaatının 2014 Devlet Yatırım Programına alındığı, proje yarışması düzenlenerek 1. gelen projenin yaptırılmasına karar verildiği, ayrıca Gökçeada Lise Kampüsü mimari projeleri “Cityscape 2016 Dubai” yarışmasında tasarımda birincilik ödülü aldığı ve 18.411.000 TL bedel ile ihale edildiği, inşaatın devam ettiği, iş bitim tarihinin 06.06.2018 olarak planlandığıdır.

 

  1. Soru:

Bu prefabrik okullarda, bakanlık olarak övündüğünüz Fatih Projesi kapsamında kurulumu yapılan etkileşimli tahtalar neden bulunmamaktadır?

 

Yazılı verilen yanıt:

 

FATİH Projesi donatımlarının Gökçeada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar ve teknik heyet koordinesinde belirlendiği, Gökçeada da deprem riski, güçlendirme çalışmalarının, geçici binalarda (prefabrik binalarda) konaklama, yeni bina inşaatlarının halen devam etmesi sebebiyle donatımların bekletilmesine karar verildiği, etkileşimli tahta ve altyapı ile ilgili bu büyük bütçeli yatırımların uygun şartlar oluştuğunda öncelikli olarak yapılacağı, Gökçeada da 1. faz ilk kurulumlarında keşif raporlarının olumsuz gelmesi sebebiyle bu okullarda kurulumun yapılmadığı, bu binaların tamamlanmasından sonra 3. fazda etkileşimli tahtaların öncelikli olarak kurulmasının planlandığı belirtilmektedir.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz