Çan Termal Otel de Tedavi Giderleri SGK’dan

14.10.2016

Çan Termal Otel de Tedavi Giderleri SGK’dan

Bilindiği üzere, Sağlık Uygulama Tebliğinin “2.4.4.J – Kaplıca Tedavileri” başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde “Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz.” hükmü doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izin verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulanan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca ödenmektedir. Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel listesi ekte yer almaktadır.

Çan’da 3 kaplıcanın tedavi Giderlerini SGK ödemektedir.

2016-10-14_213330

Kaplıca tedavisi için sağlık kurulu raporu

Kaplıca tedavileri için, resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi gerekmektedir.

Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

SGK ile anlaşmalı olmayan kaplıcalarda alınan tedavi giderleri karşılanır mı?

Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz.

Kaplıca tedavisi görülen her gün için ne kadar ödeme yapılır?

Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesisleri ile sözleşme yapılıncaya kadar kaplıca tedavilerine ait giderler, hasta tarafından karşılanacak olup tedaviye ilişkin fatura ve sağlık raporuna dayanılarak her bir gün için bir adet olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-2/B Listesinde “702.020” kodu ile yer alan “banyo-kaplıca” bedeli hastaya ödenmektedir. Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan diğer işlemler faturalandırılsa dahi bedelleri karşılanmamaktadır.

Kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi ödemelerine ait giderler de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 2.6 maddesine göre ödenmektedir.

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz