Çan Belediyesini 40 Milyon Zarar Ettirmiş!

29.12.2019

Çan Belediyesini 40 Milyon Zarar Ettirmiş!

Bu gün aynalı Pazar Haber sitesinde bir önce ki dönem Çan Belediyesinin başkanı Ak Partili Abdurrahman Kuzu’nun Sayıştay raporuna göre 40 Milyon zarar ettirdiği iddia edildi.

Aynalı Pazar’ın haberi şöyle;

Ayni kişileri verilen ihalelerde Çan Belediyesinin 15 milyon, Japon Finans kuruluşlarından alınan krediler ile 22 milyon 424 bin lira, Çalışmayıp çalıştı gibi görünen 22 bankamatik memuru ile 898 bin lira Çan Belediyesinin zarar uğratıldığı, Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzunun bunlara göz yumduğu tespit edildi.

 

Abdurrahman Kuzu  dönemi İç İşleri Bakanlığı müfettişlerince incelendi. Yazılan Müfettiş Raporu vahim tabloyu gözler önüne serdi.   31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP’li Belediye Başkanı Bülent Öz, göreve geldiği günlerde Çan Belediyesi’nin borçlarını açıklamıştı. Belediyenin borçlarını açıklayan Bülent Öz, kısa süre sonra da yaptırdığı incelemelerin ardından AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun başkanlık yaptığı dönemde düzenlenen ihaleler ile ilgili olarak şüpheli işlemler olduğunu tespit ettiklerini açıklamış ve müfettiş çağıracaklarını söylemişti. Bülent Öz’ün talebi sonrasında İç İşleri Bakanlığı Müfettişi Çan Belediyesine gelerek 2014-2019 arasında şüpheli olarak görülen ihaleleri inceledi. Müfettiş incelemesini tamamladığında ise; belediyenin nasıl zarar uğratıldığını, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ve bazı yetkililerin şaibeli ihalelerle belediyenin zarara uğratılmasına zarara göz yumduğu tespit edildi.

 

MÜFETTİŞ 2014-2019 DÖNEMİNİ MERCEK ALTINA ALDI

CHP’li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün talebi üzerine Çan Belediyesinin 2014-2019 arasında görev yapan AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun dönemini incelemeye alındı. Mülkiye müfettişinin bulduğu bazı usulsüzlükler ve belediyeyi zarara uğratan işler arasında; Pazaryeri’nde ihtiyacı olanlara değil; tezgah yeri olanlara yer vermek, ihaleye fesat karıştıran 5 belediye görevlisi hakkında hiçbir işlem yapmamak, görevini suiistimal ederek disiplin suçu işleyen görevlilere kesilen para cezalarını zaman aşımına uğratarak belediyeyi zarara uğratmak, bazı personellere binlerce lira tutarında fazla maaş ödemesi yaparak belediyeyi zarara uğratmak, kamu personeli ve meclis üyeleri ile yakınlarından mal beyanı almamak, bazı personelleri Görevde Yükselme mevzuatına aykırı olarak kademe yükselttirip fazla maaş ödeterek belediyeyi zarara uğratmak, İmar Plan Tadilatlarına aykırı iş ve işlemler yaparak Kocabaş Çayı kenarında yapılaşmaya tehlikeli şekilde izin vermek, Belediye bütçesinde denklik sağlamak için hesaplarda oynayarak usule ve gerçeğe aykırı bütçe hazırlamak gibi onlarca suç ve suç unsuru işlem tespit edildi. Fakat raporda öyle olaylar var ki..

 

İHALELER AYNI FİRMAYA YADA AYNI FİRMANIN ORTAKLARINA..

AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun 2014-2019 tarihleri arasında 53 ihalenin 26’sını Pazarlık Usulü ile belli firmalara verdiği, bu ihalelerinde 2014-2016 yılları arasında toplam değerinin 11 milyon 463 bin 913 TL değerinde olduğunu tespit etti. Müfettiş bu ihaleler ile yaptığı değerlendirmesinde; “Kanunda sadece; Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen; yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği işler için olağanüstü durumlarda yapılabilen “Pazarlık Usulü” Çan Belediyesince olağan bir ihale usulü haline getirilmiştir. Ortaya çıkan durum ihaleye davet edilecek firmaları belediyenin belirlemediğini, aksine davet edilecek firmaları belediyenin ihaleyi vermek istediği diğer firmanın belirlediğini ve davet edilecek firmaların listesini belediye sunduğunu, diğer katılan firmanın teklifini de ihaleyi kazanan firmanın hazırladığını göstermektedir. ..yasak fiil ve davranışların göz göre göre işlenmesi ve belediye başkanın üst yönetici olarak yasak fiil ve davranışlara göz yumması kabul edilmez” ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ABDURRAHMAN KUZU’NUN BANKAMATİK MEMURLARI!

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden birisi de İhaleler başlığı altında tespit edilen 22 kişi! Tam bir skandal olan olayda ismi geçen bu 22 kişi AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun ve yetki verdiği personellerin başını ciddi derecede ağrıtacak bir başka usulsüzlük olarak raporda yer alıyor. Mülkiye Müfettişi konuyla ilgili olarak; “Belediye Başkanlığınca çıkılan personel çalıştırma ihalelerinde belediye hizmetlerinde çalışmayan kişilerin maaşlar aldığı ve sigortalı gösterildiği tespit edilmiştir. 2014-2018 yılları arasında toplam 22 farklı kişinin çalışmadığı halde ücret almış olması konuya örnektir. Çan İlçesinde bile yaşamayan kişileri, 30.000 nüfuslu küçük bir ilçede, belediye başkanının bilgisi dışında hak edişlere dâhil etmesi mümkün değildir. Bu açıdan bakıldığında harcama yetkililerinin ve üst yönetici olan BELEDİYE BAŞKANIN BU HUKUKSUZLUĞA GÖZ YUMDUĞU açıktır.”

 

KİM BU BANKAMATİK MEMURLARI?

Raporda ismi geçen 22 kişi hakkında müfettiş yaptığı araştırma sonucunda şu bilgilere ulaşıyor; “Tabloda isimleri yazılı kişilerden bazıları yüklenici firmanın kendi merkezinde büro hizmetlerinde çalışan işçileri olduğu, bazılarının ise şirketin ortağı olan Ali İhsan Özyılmaz, Tekin Uzkınay ve Şirket Müdürü Sabri Selen’in çocukları ile yakın akrabaları olduğu incelenmiştir. Örneğin; yüklenici şirketin ortağı Ali İhsan Özyılmaz’ın oğlu olan dizi senaristi Yakup Melih Özyılmaz’a çalışmadığı halde belediyenin çöp ve personel ihalesinden ücret ödenmiştir.  Bir diğer deyişle tablodaki 22 kişinin çalışmadığı halde Çan Belediyesinden maaş aldığı ve sigortalı gösterildiği firma tarafından da kabul edilmiştir. Şahıslara belediye bütçesinden ücret ödenerek firma sahiplerinin yakınları maaşa bağlanmış ve kendi ofislerinde çalışan kişilerin ise tüm maliyetleri Çan Belediyesinin üzerine bırakılmıştır.”

 

BELEDİYE TAHSİLAT YAPMASI GEREKİRKEN; ŞİRKETLER PARAYI GÖTÜRMÜŞ!

Çan Belediyesinin açtığı temizlik ihalesi karşılığında parasını tahsil eden firmalar ayrıca belediyenin tahsilatlarını kendileri yaparak Belediyeyi zarara uğratmışlar. Müfettiş raporunda konuyla ilgili olarak; “Öztek Genel Temizlik Tur. San.Lts. Şti veya Tekin Uzkınay tarafından temizlik hizmeti sunulmamaktadır. Söz konusu hizmet belediyenin ihale yolu kiraladığı araçlar ve personellerle geçekleştirilmektedir. İhalelerin kapsamındaki araçların tüketeceği yakıt miktarı, araçların yıpranma bedelleri, araçların bakım onarım maliyetleri de ihale bedeline dâhil olduğu bilindiğine göre işletmelere belediye yerine yüklenicilerin fatura düzenlemesi iyi niyetle açıklanamayacağı gibi son derece de düşündürücüdür. Çan Kömür İşletmeleri ve Kalebodur fabrikalarının temizlik işlerinin hizmetin bedelinin Çan Belediyesince tahsil edilmesi gerekirken yükleniciler tarafından tahsil edilmesine göz yumulması kabul edilemez. ..iki işletmenin evsel atıklarının toplanması hizmeti karşılığında belediyenin tahsil etmesi gereken toplam KDV dâhil 307.396,71 TL tutarındaki parayı tahsil ederek belediyede kamu zararı yarattıkları açıktır.”

 

“ALINAN BORÇLA BELEDİYE 22,5 MİLYON TL ZARAR ETTİRİLMİŞTİR”

AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun belediye başkanlığında belediyeyi borç batağına soktuğu da müfettiş tarafından onaylandı. Müfettiş belediyenin nasıl bir borç batağına sokulduğunu şu ifadelerle açıkladı; “Çan Belediyesi 729 Milyon 827 Bin 641,53 Japon Yeni kredi kullanmıştır. Çan Belediyesinin kredi sözleşmesini imzaladığı 18.10.2012 tarihte JPY/TL kuru 0,022805 TL’dir. Bu kur üzerinden hesap yapıldığında çekilen kredi miktarı 16 Milyon 643 Bin 719 lira 37 kuruş tutarındadır. JPY/TL kurunun sabit kalacağı kabul edilerek hesap yapıldığında yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere 2036 yılına kadar faiz dahil toplam geri ödenecek borç toplamı 48 milyon 685 bin 212 lira 40 kuruş tutarında gerçekleşecektir. Bu durum Çan Belediyesinin 16.643.719,37 TL tutarındaki alt yapı yatırımı için çektiği kredinin kur farkından dolayı 3 katı maliyetle geri ödenmesi anlamına gelecektir. 2012 ve 2013 yıllarında faiz ve enflasyon oranları ekonomi tarihindeki en düşük oranlarda gerçekleşmiştir. Bu açıdan incelendiğinde idarenin döviz cinsinden dış kredi kullanımı için ciddi bir finansal gerekçesi olmadığı değerlendirilmektedir. Bu hatalı kararla belediyenin kullandığı kredinin sadece anaparası, kur artışı dolayısıyla 22.424.210,52 TL artmıştır.”

 

İHALE YAPILMIŞ.. PARASI ÖDENMİŞ.. AMA YAPILAN İŞ ORTADA YOK!

Çan Kapalı Pazar yerinin tadilat işi ihalesi de Mülkiye Müfettişi raporunda yer alan bir başka skandal! Öyle ki; AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun talimatı ile “Kapalı Pazaryeri Çatı Onarımı Yapılması İşi” ihalesi yapılıyor. Devamını müfettiş raporundan okuyalım;  “Bahse konu ihale, ilçede bulunan uzay kafes sistem kapalı pazaryeri çatısının onarımı işidir. İhale konusu işin kapsamı pazaryeri çatısına ait çelik çubukların ve çatı kaplama levhalarının onarımı ve gerekiyorsa yenileriyle değiştirilmesi olarak özetlenebilir. 02.02.2017 tarihli 1 nolu hak edişle kontrollük için KDV hariç 20.000 TL ücret ödenmiştir. Fakat iş bitiminde yapılan kontrollük hizmeti sonucunda değişecek imalatları gösterir bir proje ya da rapor bulunmamaktadır. İhale konusu işin denetimini üstlenen idare yetkililerinin de pazaryeri çatısında hangi imalatların değiştiğini, hangilerinin onarıldığını bilmediğini ifade etmesi de bu hizmetin verilmediğini kanıtlar niteliktedir.”

HEP AYNI ŞİRKETLER.. PİYASA RAYİÇ BEDELİ ÜZERİNDE HİZMET BEDELLERİ!

AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun talimatı ile Çan Belediyesi Peyzaj işi ihalesi düzenliyor. İhale yine Pazarlık usulü ile gerçekleştiriliyor. İhaleyi alan firmaya toplamda KDV dahil 193 bin 539 bin 57 kuruş ödeniyor. Müfettiş ihaleyi inceledikten sonra; alınan hizmet ve malzemelerin o günün rayiç bedeli olarak 115 Bin 1 Lira 40 Kuruş olarak tespit ediyor. Raporunda ise söz konusu ihale ile ilgili olarak şunları kaleme alıyor; “İhale usulü olarak pazarlık yöntemi belirlendiği için dört(4) firma ihaleye davet edilmiştirDavet edilen firmaların nasıl ve neye göre tespit edildiği belli değildir. Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere ihale konusu malzemeler için belirlenen yaklaşık maliyet bedeli ile pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucunda imzalanan sözleşme bedeli piyasa rayiçlerinin çok üstünde gerçekleşmiştir. İhaleyi kazanan tedarikçi firmaya piyasa fiyatlarının üzerinde ödenen KDV hariç 70 Bin 491 Lira 10 Kuruş kamu zararı olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır.”

 

ÇAN TERMAL OTELİ İHALESİ PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLDİ?

Yapılması kadar satılması da büyük tartışmalara sebep olan Çan Termal Otel ihalesi de Mülkiye Müfettişince incelendi. Mülkiye Müfettişi Çan Termal Oteli özelleştirilmesinden de Belediyenin yaklaşık 2,7 milyon TL tutarında zarar uğratıldığını tespit etti. Müfettişin tespitleri şöyle; “Bina Bedeli: 15.089.256,00 TL +Arsa Bedeli:  2.750.000,00 TL + Demirbaş ve Mefruşat Bedeli: 579.294,80 TL + Su Bedeli (30 yıllık) 500.000 TL =Toplam Bedel: 18.918.550,80 TL olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bahse konu taşınmaz ise 27.02.2019 tarihli satış ihalesi ile 16.250.000 TL bedel üzerinden Ataol Tatil Çiftliği Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limitet Şirketinin uhdesinde kalmıştır.  Kamuya ait taşınır/taşınmaz mallar muhammen bedelin altında satılamayacağından ihale satış bedeli ile ilgili mallar için teknik elemanlarca belirlenen muhammen arasındaki fiyat farkının kamu zararı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.”  Mülkiye Müfettişi Çan Termal Otel ihalesinde kamu zararının 2 Milyon 668 Bin 550 TL tuttuğunu, bu kamu zararının ihaleyi kazanan firmadan tahsil edilmesine, firmanın ödeme gücü yoksa AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun da içerisinde bulunduğu ihale komisyonu üyelerinden tahsil edilmesi gerektiğini raporunda belirtti.

 

700 ADET ÇÖP KONTEYNIRININ PARASI ÖDENDİ.. KONTEYNIRLAR BUHAR OLDU!

AK Partili Abdurrahman Kuzu’nun talimatıyla Çan Belediyesi “Çöp Konteynırı Alım” ihalesi açtı. Belediyenin ihalesine göre; 300 adet 400 Litre kapasiteli, 400 adet 770 litre kapasiteli çöp konteynırı alınacaktı. İhaleyi kazanan ise KDV dahil 625 Bin 400 lira bedelle İlhami İnce isimli şahıs oldu. İhale tamamlandı parası da ödendi. 31 Mart seçimleri sonrasında Belediye Başkanı seçilen CHP’li Bülent Öz çöp konteynırlarının peşine düştü!

 

Bülent Öz’ün talimatı ile başlatılan soruşturmada belediye arşivlerinde Çöp Konteynırlarının teslim edildiğine dair belge bulunamadı. İlhami İnce isimli şahsa ödenen paranın dekontları olmasına, şahıstan alınan fatura bulunmasına rağmen ne konteynır nede konteynırların teslim edildiğine dair bir evrak bulunamayınca müfettiş Konteynırların peşine düştü. Mülkiye Müfettişi konuyla ilgili raporunda; “Yüklenici İlhami İnce malları teslim ettiğine dair herhangi bir tutanak olmamakla birlikte Çan belediyesinde 29.11.2019 tarihli muayene kabul komisyonu tutanağı bulunmaktadır. Söz konusu tutanakta 2 kalem toplam 700 adet konteynırın şartnameye uygun şekilde yüklenici tarafından idareye teslim edildiği yazmaktadır. Ancak Çan Belediye Başkanlığının 24.07.2019 tarih 128 sayılı yazılı talebinde bahse çöp konteynırlarının belediyeye teslim edilmediğini belirtmesi üzerine yaptığım araştırma sonucunda; ‘03.12.2018 tarih 12143 nolu ödeme emri belgesiyle ödenen KDV dahil 625.400,00 TL fatura bedelinin mal alınmadan ödendiği anlaşılmıştır.”

http://mobil.canakkaleaynalipazar.com/haber/belediyeyi-zarara-ugratmissin-baskan/17037/

İlgili Terimler :

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz