Bülent Öz’den Dilekçe Komisyonu Hakkında Bilgilendirme

23.02.2017

Bülent Öz’den Dilekçe Komisyonu Hakkında Bilgilendirme

Bugün, üyesi olduğum DİLEKÇE KOMİSYONUNDA görüşülen gündem maddeleri gereği;

Araç muayene istasyonlarında bazen karşılaşılan ve bozuk para üstünü alamamaktan kaynaklanan şikayetlere ilişkin olarak,tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde ;
ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞINDAN ;
İlgili kamu otoritesi olmaması sebebiyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından,sık karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte,araç muayene istasyonlarında vatandaşa bozuk para üstünün verilmesinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasının istenmesine,
Maliye Bakanlığı ve TÜVTÜRK ile koordineli olarak,araç muayene ücretlerinin kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla ödenebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasının istenmesine,
Ancak bu çalışmaların,yukarıdaki tespitlerden de anlaşılacağı üzere,şu anda uygulanmakta olan nakit ödeme sisteminden farklı olarak vatandaşa yeni bir maliyet yüklenmeyecek şekilde yürütülmesinin istenmesine 3071 sayılı Kanun ve TBMM İç tüzüğünün ilgili maddeleri gereğince itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Diğer gündem maddesi gereği, Evlilik programlarına değinen ÖZ : Toplumsal gerçeklikten uzak, Türk aile yapısına uymayan evlilik, izdivaç programları ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için bir alt komisyon oluşturulduğunu,oluşturulan komisyonda kendisinin de yer aldığını , ilerleyen günlerde çalışmaların başlayacağını belirtti.

Milletvekili ÖZ : Yine diğer gündem maddesi çerçevesinde; Kamuda çalışan engelli ya da engelli yakını bulunan işçiler için memurlara tanınan bazı hakların verilmesi ve Özürlü Sağlık Kurulu Raporuna dahil edilmeyen nadir hastalıklar sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi yönünde talepte bulunduklarını dile getirdi.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz