Bülent Öz, Komisyonda Duygusal Bir Konuşma Yaparak Özünü Ortaya Koydu

30.12.2016

Bülent Öz, Komisyonda Duygusal Bir Konuşma Yaparak  Özünü Ortaya Koydu

Toplumsal Uzlaşmanın Adı : Çanakkale Ruhudur.

Konuşmasına komisyon üyelerini ve çalışanları selamlayarak başlayan Öz komisyonda duygusal bir konuşma yaptı.Öz konuşmasında Çanakkale Ruhuna vurgu yaparak bu ruha sahip çıkılmasının gerekliliğini anlattı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları, değerli emekçi çalışanlarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Çok kısa sizleri 7 Haziran sonrası sürece götüreceğim, sonrasında hemen konunun özüne geleceğim. Malumunuz, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası millî iradenin kararıyla hiçbir parti tek başına iktidara gelememiştir. Milletimiz “Yıllardır ülkede oluşan kutuplaşmaya artık son verin, milletin iradesi gereği koalisyon kurun, anlaşın, uzlaşın.” mesajını vermişti 7 Haziranda. Maalesef, AKP, 7 Haziranda milletin iradesine saygı duymadı. AKP, 7 Haziran sonrası koalisyon oluşmasına yanaşmadığı gibi “AKP’yi iktidardan indirirseniz beyaz Toroslar yine kol gezmeye başlar. 400 milletvekili verseydiniz, bu ülkede bu kaos ortamı yaşanmaz. Siz Cumhurbaşkanı yerine başkan seçseydiniz, bu terör olayları olmazdı.” diye -teşbihte hata olmaz- âdeta halka gözdağı verdi. Bu atmosferde gidilen Kasım 2015 seçimlerinde yeniden iktidar oldunuz.

Ülkeyi Yönetemediğinizi İtiraf Ediyorsunuz

Bugüne gelindiğinde, “Gerçekten istikrar sürsün.” anlayışınızda söylediğinizin aksine maalesef terör olayları hâlâ devam ediyor. Şimdi de “Başkanlığa geçmezsek terör olayları devam eder, ülke bölünür.” Şeklindeki gözdağı anlayışınız devam ederek yine halka baskı yapıyorsunuz. On dört yıldır tek başınıza iktidarda olmanıza ve dilediğiniz her türlü yasayı Parlamentodan geçirecek çoğunluğa sahip olmanıza rağmen, ülkeyi yönetemediğiniz itirafında da bulunuyorsunuz.

Millet Size Bildiğinizi Okuyun Demedi

Tekrar koalisyon meselesine geri dönmek istiyorum. Evet, on dört yıldır olduğu gibi milletimiz sizi 1 Kasımda yine tek başına iktidar yapmıştı, yapmıştı ama şunu da söylememişti: “Muhalefeti asla dinlemeyin.” de dememişti. Millî irade sadece size oy atanlar değil, diğer 3 partiden de grup oluşturacak sayıda temsilci göndererek tüm ülkeyi kucaklayan, gerçek millet iradesinin oluşmasını sağlamıştır. Milletin iradesini temsil eden şu an Parlamentoda 4 parti mevcuttur. Siz tek başınıza iktidar olsanız da milletimiz size ülkeyi birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, başka bir ifadeyle “Koalisyon anlayışında yönetin.” demiştir, “Bildiğinizi okuyun.” dememiştir. Bundan önce oluşan Parlamentolarımızın grafiği hep bu niyet çerçevesinde oluşmuştur.

Bu Ülkenin Koalisyonu 1915’te Çanakkale’de Kurulmuştur. Toplumsal Uzlaşmanın Adı Çanakkale Ruhudur.

Anlatmak istediğim bu koalisyon meselesi nedir? Biraz daha anlatayım. Siz koalisyon isteseniz de, istemeseniz de bu ülkenin koalisyonu 1915’te kurulmuştur. Çanakkale’de işgal kuvvetlerine karşı bu ülke tek vücut olmuş, hangi etnik kökenden olursa olsun, toplumun tüm kesimlerinden Çanakkale’ye gelen kınalı kuzuların, kadınların, çocukların, gençlerin oluşturduğu birlik ve beraberlikle yani bir koalisyonla düşman kuvvetlerine “Dur.” demiştir. Arıburnu, Kocadere,Çataldere, öleceğini bile bile ülkesini savunanlar yüz bir yıl önce oradaydı, askerlerin ölmeden mezara konduğu, anaların dönmeyeceğini bile bile evlatlarını gönderdiği, vatan savunması için tek vücut olmuş büyük bir birlikteliği ve koalisyonu kuranlar oradaydı. İşte, bu koalisyonun adı, toplumsal uzlaşmanın adı Çanakkale ruhudur. Her yıl binlerce otobüslerle milletimiz cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Türkiye’nin koalisyonunun oluştuğu o topraklara, birlik ve beraberliğin simgesi olan Çanakkale’ye gittiğini, o ruhu yaşadığını unutmayın değerli arkadaşlar çünkü şehitlikleri gezenler bilirler ki bu diyarlar “vatan” sözcüğünün eş anlamlısıdır, bu topraklar “özveri” ve “kardeşlik” kelimesinin karşılığıdır.

Kimse Çıkıp “Ben Bu Koalisyonda Yokum” Diyemez

Bilmeliyiz ki bu mücadele birlik ve dirliğin mayasıdır. Çanakkale ruhu, gerçek ile kararlılığın bir göstergesi olarak bugünkü laikliğin, çağdaşlığın, cumhuriyetçiliğin, halkçılığın, tek gücün millet olduğu temelini oluşturmuştur. Çanakkale ruhu, sadece Türklerin uluslaşmasını sağlamadı, diğer mazlum devletlerin uluslaşması, millet olmasının önünü de açtı, işte bu ruh öyle bir ruhtur. Değerli arkadaşlar, siz koalisyon isteseniz de, istemeseniz de evet, bugün 550 saygın milletvekili bu koalisyonun tabi üyesidir. Prensipleri bellidir ki -az önce dedim- buna Çanakkale ruhu denir. Kimse çıkıp “Ben bu koalisyonda yokum.” diyemez. Bu koalisyon, CHP, AK PARTİ, MHP ve HDP’nin sayın parti liderlerinin, sayın milletvekillerinin görüşmeleriyle oluşmamıştır. Bu koalisyon, CHP, AK PARTİ, MHP, HDP ve diğer tüm partilerin mensupları olan atalarının emriyle Çanakkale’de kurulmuştur.

1915’te Çanakkale’de Atalarımızın Kurduğu Koalisyonu Yok Sayamazsınız

Bu koalisyon yani Çanakkale ruhu yüz bir yıl önce yani 1915’te tohumları atılmış, doksan üç yıl önce yani 1923’te filiz vermiş ve bugün yani 2016’da boy vermiştir. Bizler bugün bu Meclisin, atalarımız ise o gün Çanakkale’nin ruhunu solumuştur. Sizler bugün adı Ankara olan resmî başkentte, ak alınların sahibi dedelerimiz ise adı Çanakkale olan manevi başkentte buluşmuştur. Sizler, bugün ne düşünürseniz düşünün, ne yaparsanız yapın, burada her zaman yaptığınız gibi kendi grubunuzdan olmayanları yok sayarsanız sayın, 1915’te Çanakkale’de atalarımızın kurduğu koalisyonu, birlik ve beraberliği, o uzlaşmayı yok sayamazsınız.

Çanakkale Ruhundan Bir Ulus Doğmuştur.

O Ruh Sayesinde Egemenlik Saraydan Alınıp Millete Verilmiştir.

O yüzden, sizlerin cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani millî egemenliğin ilk temellerinin atıldığı Çanakkale ruhuna aykırı hareket etmeyeceğinizi düşünüyoruz, öyle umuyoruz. Çanakkale ruhundan bir ulus doğmuştur, bir millet doğmuştur, o ruh sayesinde milletin egemenliği saraydan alınıp yani bir kişinin elinden alınıp milletin kendisine verilmiştir. O yüzdendir ki bugün de tek bir kişinin iradesi ne değil, milletin iradesine bağlı kalın, bugün bu ülkeyi 1923 öncesine geri götürmeyin. Teklifi getiren sayın milletvekillerine sesleniyorum: Atalarımızın yaptığı gibi, o koalisyonu kurarak bu toprak için toprak olanlara, düşmana karşı birlik olanlara, milletin iradesine sahip çıkın, sizden olmayanları yok saymayın. Beni dinleyen AK PARTİ’li milletvekillerine seslenmek istiyorum: Çanakkale’deki alnı ak dedelerimizi düşünün, ak kefenlere sarılamadan toprağa düşenleri düşünün, akan kanları düşünün ve Çanakkale ruhuna sahip çıkın. Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerine seslenmek istiyorum: Çanakkale’deki milletin yarattığı harikalar destanını düşünün, düşmeyen bayrağı düşünün, 253 bin şehidi, bir hilal uğruna bir güneş gibi batanları düşünün, Çanakkale ruhuna lütfen sahip çıkın. Halkların Demokrasi Partisi milletvekillerine sesleniyorum: Barışın şehrini, Çanakkale’yi düşünün, Kürt ve Türk’ün aynı siperde savaşıp nice halkın aynı toprak altında kardeşçe, yan yana yattığı Çanakkale’yi düşünün, Çanakkale ruhuna sahip çıkın.

Biz Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri cumhuriyetin önsözünün yazıldığı Çanakkale’yi düşünüyoruz, Çanakkale ruhunu düşünüyoruz. Sizler düşünmüyorsunuz demiyoruz. Ancak, atalarımızın topyekûn bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde kurmuş olduğu koalisyonu, birlikteliği, tek vücut olmuş bir ulusu yaratan atalarımıza bağlı kalalım diyoruz. İşte, buradan hareketle, bugün de o ruhla birlik olalım, ülkemizi o gün kurduğumuz koalisyonla nasıl savunduysak, nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olmuşsak bugün de o ruhla, kutuplaşmaya artık son verelim.

“İnadım inat, dediğim dedik.” demeden, birlikte yüceltelim millî iradeyi, millî egemenliği, parlamenter sistemi. Yüz bir yıl önce nasıl hep birlikte, ayırım yapmadan istiklal mücadelesi verdiysek, bugün de hangi partili olursak olalım, istiklal mücadelesi için, Türkiye’nin geleceği için birlikte mücadele verelim. Atalarımızın kurduğu toplumsal mutabakatı bugün de sürdürelim. Parlamenter sisteme, demokrasiye sahip çıkalım, milletin iradesine sahip çıkalım. 15 Temmuz akşamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, parlamenter sisteme, demokrasiye, millî egemenliğe, milletin iradesine vurgu yaptığınız sözleri unutmayın. Unuttunuz maalesef. Belli ki, “Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin varsa partisiyle ilişkisi kesilir.” İbaresini kaldırarak “partili Cumhurbaşkanı olacak” diyorsunuz.

Partili Cumhurbaşkanı Değil, Partili, Partisiz Herkesin Cumhurbaşkanı Olması Gerekir

Peki, o zaman, tarafsızlık yemini ederek nasıl tarafsız olacağını hiç düşünmüyor musunuz? Bu maddeye bakış açınız, yine bu millî iradeyi sadece size oy atanlar olarak düşündüğünüz gibi mi bakıyorsunuz? İşte, o zaman da bu konuşmamın özünü oluşturan toplumsal uzlaşmayı sağlamamız gerektiği noktada koalisyonu yine bozuyorsunuz. “Partili Cumhurbaşkanı değil, partili, partisiz herkesin Cumhurbaşkanı olması gerekir.” neden demiyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti Şu Anda Zamanını Boşa Harcıyor. İnsanımıza Aş Olalım, İş Bulalım

Türkiye Cumhuriyeti’nin yapacak çok işleri var, Türkiye Cumhuriyeti inanın şu anda zamanını boşa harcıyor. Gündemimiz bu değil. Yüzümüzü halkımıza dönelim, toplumumuzun beklentilerine cevap verelim, insanımıza aş olalım, iş bulalım. Hayat, ekmek mücadelelerinde halkımızın yanında olalım. Vatandaşlarımızın ve ülkemizin ekonomik refahını nasıl daha fazla ayağa kaldırırız, buna kafa yoralım. Teröre “Dur!” diyelim, ülkemizde huzur u tesis edelim. İnanın milletimizin tek beklentisi bu. Saygıdeğer arkadaşlarım, sizlerin, ülkemize kurban olanların diyarı Çanakkale ruhuna sahip çıkacağınıza, kısa vadeli kârlar uğruna bu ruhu kurban etmeyeceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerin “Çanakkale geçilmez.” denilen yerleri, Türk ve Kürt, Alevi ve Sünni 253 bin eşsiz insanın yattığı yerleri düşününce, kulağınızın üstüne yatmayacağınızı biliyorum.

Evet, dediğim gibi, yüzümüzü millete çevirelim, ilhamımızı Çanakkale ruhundan alalım. Biz güçlüyüz. Ola ki bazen gücümüzün bir an azaldığını düşünsek de, gücümüzü, koca bir donanmayı yerle bir eden Nusrat mayın gemisinden alalım. Çanakkale’de kendi cenaze namazını kılanları unutmayalım. Yıllar önce, okullarını bırakıp Çanakkale’de şehit olan onbeşlik çocuklarımızı hatırlayalım. Yarini, yuvasını, atasını bırakanları hatırlayalım. Bu duygularla, şehitlerimizin omuzlarımızdaki sorumluluğuyla, kahramanların ruhumuzdaki onuruyla, biz, burada, 550 milletvekili, Çanakkale ruhuna, Çanakkale’de kurulan koalisyona sahip çıkacağınıza, ülkemizin bekasını bir kişinin eline değil milletin iradesine bağlı kalarak sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz